10 Cadangan Urus Alam Sekitar


Arkib dari April, 2004

Saudara Pengarang,

Akhir - akhir ini masalah pencemaran sumber air mula mendapat tempat di akhbar-akhbar utama dan ‘mainstream’ media.

Tahniah diucapkan kepada akhbar-akhbar terbabit yang turut prihatin tentang masalah pencemaran sumber air yang merupakan sebahagian dari unsur alam sekitar yang wajar dipelihara.

Semoga isu-isu sebegini terus dipaparkan sehingga mungkin suatu hari nanti menjadi tajuk utama muka hadapan akhbar.

Manusia diciptakan sebagai khalifah/pemimpin alam sejagat atau dalam istilah moden ‘alam sekitar’. Sebagai seorang pemimpin manusia sewajarnya memimpin alam sekitar dengan penuh amanah dan bijaksana kerana manusia dan alam sekitar saling memerlukan.

Jika manusia terus rakus mengejar pembangunan material dan meminggirkan aspek pemeliharaan alam sekitar, akibat yang buruk akan melanda manusia jua akhirnya.

Firman Allah yang bermaksud “Makan dan minumlah rezeki
(yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerosakan (2:60).

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman “ Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan
tangan manusia…(30:41)

Malaysia bercita-cita menuju sebuah negara maju. Majunya sesebuah negara bukan hanya diukur dari aspek tertentu sahaja tetapi dalam semua aspek termasuk pemeliharaan alam sekitar. Jika kita terus meminggirkan aspek pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar maka kesan secara langsung akan menimpa kita semula contohnya seperti pencemaran sumber air yang berlaku di Selangor dan Johor baru – baru ini.

Tiada gunanya kita saling tuding menuding dan menyalahkan satu sama lain bila sesuatu musibah datang menimpa.

Semua pihak tidak kira rakyat atau pemimpin harus segera sedar dan bangun bersama-sama berganding bahu dalam menangani masalah pencemaran alam sekitar sehingga suatu ketika nanti negara kita mungkin menjadi model terbaik sebuah negara maju yang mapan atau seimbang
dalam segala aspek termasuk alam sekitar.

Untuk itu berikut adalah beberapa cadangan yang ingin diutarakan yang mungkin sesuai dipraktikkan kearah mengutamakan alam sekitar demi kesejahteraan kita dan generasi rakyat Malaysia akan datang.


 1. Meletakkan Jabatan Alam Sekitar (JAS) sebagai antara jabatan tertinggi dalam kepimpinan negara, mungkin sebaris dengan badan kehakiman dan Badan Pencegah Rasuah (BPR) jika perlu.

 2. Menubuhkan Pasukan Sukarelawan Alam Sekitar seperti ‘Pasukan Rela’ dan ‘Askar Wataniah’ bagi membantu memantau dan penguatkuasaan Akta Alam Sekitar yang sentiasa up to date’.

 3. Menggalakkan atau mungkin sampai ke tahap mewajibkan ‘kitar semula’ seperti negara Jepun bagi memastikan sampah yang dihasilkan mudah diproses dan tidak mencemarkan alam sekitar.

 4. JAS wajar mencontohi LPKP dengan mewajibkan semua kilang dan premis yang berpotensi mencemarkan alam sekitar memasang papan tanda ‘No. Aduan JAS’ dan ‘Utamakan Alam sekitar’ di pintu utama premis tersebut.

 5. Mewajibkan semua sekolah, institusi pendidikan tinggi, jabatan kerajaan serta swasta mengadakan ‘minggu alam sekitar’ atau ‘bulan alam sekitar’ secara tahunan.

 6. Mewajibkan semua Pengarah / CEO Kilang dan industri berkaitan menghadiri kursus alam sekitar di Institut Alam Sekitar Malaysia supaya mereka lebih ‘celik alam sekitar’.

 7. Mewajibkan semua kilang dan industri berkaitan mengamalkan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (ISO 14000) dalam masa setahun dari tarikh mula beroperasi.

 8. Sebagai permulaan, insentif dalam bentuk pengurangan cukai perlu diberikan kepada syarikat yang komited terhadap alam sekitar yang
  melupuskan sisa industri dengan cara yang selamat dan betul atau mempunyai loji rawatan sisa industri yang ‘zero discharge’.

 9. Menggalakkan penciptaan (R&D) dan penggunaan teknologi ‘mesra alam’ dengan memberi insentif tertentu kepada syarikat, para penyelidik dan individu yang terbabit.

 10. Mewujudkan ‘Anugerah Alam Sekitar Nasional’ secara tahunan kepada jabatan kerajaan mahupun sektor swasta atau individu sebagai menghargai dan mengiktiraf jasa mereka ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Sekian terima kasih

Reduce = Kurangkan penggunaan bahan bahan yang diperbuat dari bahan plastik yang sukar mereput. [Non-biodegradable]

Reuse = Guna semula - seperti menggunakan semula beg beg plastik yang diterima semasa membeli barang2 keperluan dari pasaraya dan kedai kedai lain.

Recycle = Kitar semula. Bahan bahan seperti kertas, plastik, besi atau logam tertentu.

Daripada membuang sisa sisa minyak masak yang sudah di gunakan, bukankah lebih afdal kumpulkan ia dan bawa pergi jual kepada Alam Flora dan dapatkan sejumlah wang tunai mengikut jumlah bahan sisa yang mahu di kitar semula itu?

Hendak seribu daya. Tak hendak seribu dalih.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan