Tafsir Ringkas Surah Al Qiyamah1.0 Latar Belakang Surah

Sebagaimana Surah Makkiyah yang lain, Surah al Qiyamah juga memfokuskan kepada salah satu aspek dalam agama dan kepercayaannya iaitu kepercayaan kepada hari kiamat dan perkara yang berkaitan dengannnya.

Ia bermula dari permulaan kematian manusia dan kejadian mereka. Surah ini dimulakan dengan sumpah kewujudan hari kiamat. Kemudian disusuli dengan buktinya. Allah melarang Rasulullah SAW menghafal wahyu ketika penurunannya, dan menegaskan Dia yang akan menyabitkannnya dalam minda dan ingatan Rasulullah SAW secara menyeluruh.

Dalam surah ini juga diceritakan tentang pembahagian/pengkategorian manusia pada hari kiamat kepada dua kategori, golongan yang bahagia (beruntung), dan golongan yang celaka (rugi):

Golongan pertama iaitu orang orang yang bergemerlapan muka dan wajah mereka dengan cahaya keimanan. Keseronokan yang mereka kecapi dengan memandang kepada Tuhan mereka secara berterusan

Golongan kedua ialah orang orang yang hitam dan kelam muka dan wajah mereka lantaran menunggu azab yang menimpa mereka.

Surah ini diakhiri dengan mengemukakan bukti berbentuk realiti tentang penyabitan pembalasan pada hari kiamat dengan kejadian manusia. Hal ini membuktikan kebangkitan manusia untuk diadili pada hari kiamat lebih mudah daripada menjadikan mereka.

2.0 Huraian Tafsir ayat 1-6

Pada permulaan surah ini, Allah SWT bersumpah dengan hari kiamat dan nafsu lawwamah, iaitu nafsu yang sentiasa mencerca tuannya diatas kelemahan dirinya. Apabila Allah Taala menggabungkan dua perkara ini dalam sumpahnya, ia dapat disimpulkan bahawa orang orang yang dapat menjaga rasa sesal dalam dirinya, dan dapat memikirkan sebelum terlanjur melakukan dosa, dia akan terselamat dari mara bahaya pada hari kiamat nanti.

Keimanan kepada hari kiamat adalah salah satu daripada rukun iman yang enam, yang terdapat dalam ajaran para Nabi yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum Rasululullah SAW. Kebenaran dan kepercayaan terhadap balasan Allah Taala pada suatu hari nanti menjadi tunggak keimanan kepada hari kiamat. Kepercayaan ini menyusuli keimanan kepada Allah Taala Yang Maha Berkuasa. Idealisme pembalasan Allah membawa kepada kepastian hari kiamat.

Justeru dapat disimpulkan di sini, konsep keimanan dan kepercayaan di atas berasaskan kepada beberapa perkara berikut:

i) Kajian alam, kehidupan dan manusia menjadi petunjuk kepada kekuasaan, keadilan dan kebijaksanaan Allah Taala.

ii) Kajian matlamat kejadian yang membawa kepada pemerhatian alam, peristiwa yang berlaku, serta tabiat semulajadi yang terdapat didalamnya, tidak meninggalkan mana mana ruang untuk bermain main dan melakukan perkara yang sia sia. Bahkan kesemuanya perlu diberi perhatian serius.

iii) Kajian hubungan bersifat akhlak dan semulajadi antara Allah SWT dan manusia merupakan petunjuk yang jelas bahawa manusia dicipta dan dijadikan di dunia ini untuk diuji dan diberi balasan berasaskan kanun yang ditentukan oleh Allah Taala serta kebijaksanaanNya.

iv) Kajian fenomena pembalasan Allah SWT nanti menunjukkan kemuncak keadilan dan kebijaksanaan Allah Taala yang belum dibuktikan ketika di dunia.

Berdasarkan perkara yang dinyatakan di atas, kewujudan hari kiamat serta kepercayaan kepadanya amat penting untuk direalisasikan. Menurut Said bin Jubair, lawwamah adalah penyesalan keatas diri sendiri rentetan dari dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, serta menyesali diri yang kurang melakukan kebaikan dan kebajikan. Manakala Burhan al Din al Biqa’ie pula berpandangan lawwamah adalah nafsu yang mencerca serta mencela tuannya di atas perbuatan yang dilakukan, samada baik mahupun buruk. Kebaikan akan menjadi penyebab kebahagiaannya nanti, manakala keburukan menjadi penyebab kepada kecelakaan nanti.

Maka kecelaan terhadap kejahatan atau dorongan kepada kebaikan dapat membawa kebahagiaan kepadanya. Kecelaan terhadap kebaikan dan dorongan kepada kejahatan dapat membawa kebinasaan kepadanya pula.

Justeru Allah SWT bersumpah dengan hari kiamat dan demi nafsu yang menyesal itu, kita akan dibangkitkan pada suatu hari nanti. Sumpah yang berangkai dua ini merupakan bukti kepastian hari kiamat. Terdapat dalam jiwa manusia, nafsu dan keinginan untuk sampai ke tahap yang lebih tinggi dengan tiada batasan.

Keinginan tersebut sebenarnya membuktikan terdapat kehidupan lain disebalik kehidupan dunia ini. Adakah keinginan yang tiada batasan ini tidak berguna kepada manusia? Bukan? Keinginan ini mengandungi rahsia yang hanya diketahui oleh manusia setelah kematiannnya, iaitu pada hari kiamat. Seandainya manusia hidup dengan tidak mempunyai keinginan tadi, maka kehidupannya tiada ertinya.

Segala kekuatan yang terdapat dalam diri kita mahupun binatang sekalipun mempunyai tujuan masing masing. Justeru sumpah dengan hari kiamat dan nafsu lawwamah disini untuk dijadikan petunjuk dan bukti.

Keinginan nafsu yang tidak terbatas menjadi bukti bahawa kehidupan selepas mati adalah destinasi yang ditujui dan tercapainya keinginan tersebut. Hal ini dinyatakan pada ayat berikut (Maksud ayat 3 dan 4)

Ayat 3 : "Adakah patut manusia (yang kafir) menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang tulangnya (dan menghidupkannya semula)?"

Ayat 4: "Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya segala tulang), jarinya, (tulang yang lebih halus dari yang lain)"

Maksudnya orang orang yang beriman bertanya tanya dalam hati mereka, adakah mungkin manusia mati beratus atau beribu tahun lamanya, setelah hancur tulang belulang, dapat dikumpul dan dibangkitkan kembali. Mereka yang mengingkarinya, tidak mempercayai serta merasa ragu ragu tentangnya. Kesemua ini adalah sangkaan yang salah dan tidak tepat. Jawapan ini dinyatakan oleh Allah taala pada ayat ke 4 seperti di atas. Dia maha berkuasa menyusun segala tulang jari dengan sempurnanya (serta tulang yang lebih halus dari yang lain).

Perkataan insan dalam ayat di atas ditujukan kepada kebanyakan manusia kerana kebanyakan mereka tidak mempercayai kebangkitan manusia selepas kematian. Frasa ungkapan (Allan najmaa) adalah konsep penegasan yang digunakan dalam menzahirkan keingkaran manusia.

Namun begitu kedegilan manusia berterusan dengan melakukan dosa dan menangguhkan taubat. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam maksud ayat 5 dan 6

Ayat 5 : "(Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya) bahkan manusia (yang ingkar) sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat (di sepanjang hayatnya, sehingga dia tidak mengakui adanya hari kiamat)"

Ayat 6 : "Dia bertanya (secara mengejek) “bilakah datangnya hari kiamat itu”.

Ayat di atas menunjukkan keinginan manusia untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan dalam menempuh hari yang mendatang dalam kehidupannya. Meskipun nafsu dan jiwanya sentiasa menyesali di atas perbuatan yang salah, tetapi tetap mempunyai keinginan untuk melakukannya akibat desakan hawa nafsu yang tiada batasannya. Seolah olah hari mendatang yang akan dilalui, segala penderhakaan, selagi kesempatan masih ada baginya. “Di hadapannya” iaitu umur yang disediakan oleh Allah SWT kepadanya dalam kehidupan, dihabiskan dengan melakukan segala yang dikehendakinya, samada baik ataupun sebaliknya.

Ayat di atas juga menunjukkan keinginan dan nafsu manusia dikawal oleh tabiat dan syahwat, meskipun dia mengetahui perkara itu adalah salah. Menurut Hasan Al Basri, seorang mukmin sentiasa mencerca nafsunya. Orang yang jahat pula tidak akan memuhasabahkan nafsunya serta mencercanya. Kategori soalan yang dikemukakan dalam ayat di atas mengikut kesusateraan Arab berbentuk ejekan atau ingkar.
Justeru, dapat difahami dari kenyataan di atas, keingkaran terhadap hari kebangkitan manusia pada hari kiamat kelak berasaskan kepada dua alasan iaitu :

1) Manusia tidak dapat menerima pengumpulan serta pencantuman semula anggota tubuh badan selepas kehancuran dan kepupusannya.

2) Sikap yang menjadikan hawa nafsu sebagai ikutan serta kecenderungan melakukan maksiat.

Keimanan dan kepercayaan kepada Allah Taala tidak dapat dipisahkan dengan keimanan dan kepercayaan kepada hari kiamat. Hal ini kerana setengah daripada tuntutan keimanan kepada Allah Taala ialah membenarkan apa yang diceritakanNya. Allah SWT menyebut tentang perihal hari kiamat dalam janji dan amaranNya. Dia juga menentukan erti sebenar kehidupan selepas mati dengan bercirikan pengadilan yang saksama serta pembalasannya.

Bagi orang orang yang membaca dan mendengar Al Quran, terdapat pelbagai ayat yang memperkatakan tentang hari kiamat dalam pelbagai dimensi antaranya dalam ayat 136 Surah An Nisa :

“Wahai orang orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada kitab Al Quran yang telah diturunkan kepada RasulNya(Muhammad SAW) dan juga kepada kitab kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, dan malaikat malaikatnya, dan kitab kitabnya dan rasul rasulnya dan juga hari akhirat maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh”.

Iktikad keimanan kepada hari kiamat dan perkara yang berkaitan dengannya seperti kebangkitan selepas mati, pembalasan baik atau sebaliknya, syurga serta neraka dan sebagainya adalah iktikad yang dimaklumi dalam Islam.

Justeru seseorang muslim sentiasa menzahirkan keimanannya berasaskan kepercayaan kepada hari kiamat, dan tidak mengingkari sedikitpun daripada perkara yang berlaku pada hari tersebut mengikut fakta dan dalil yang berkaitan dengannya secara yakin.

Terdapat beberapa nama yang diberikan kepada hari kiamat berdasarkan petunjuk serta situasi yang berlaku pada hari tersebut seperti yang disebutkan dalam AlQuran, antaranya:

1) Hari Kebangkitan kerana berlaku kebangkitan tubuh badan selepas kematian pada hari itu.

2) Hari Keluar kerana manusia akan keluar dari kubur masing masing untuk kehidupan lain.

3) Hari Kiamat kerana manusia akan berdiri untuk diadili

4) Hari Agama kerana makhluk akan dibalas berdasarkan amalan yang dilakukan.

5) Hari Penyelesaian kerana manusia diadili dengan penyelesaian yang adil.

6) Hari Perhimpunan kerana manusia akan dihimpunkan untuk dihisab.

7) Hari Hisab kerana manusia akan dihitung amalan yang mereka lakukan di dunia.

8) Hari Perjanjian kerana janji Allah SWT kepada orang kafir akan tercapai di sana.

9) Hari Penyesalan kerana orang kafir dan yang menderhakai Allah SWT akan menyesali perbuatan mereka.

10) Hari Kekal kerana ia adalah permulaan hari yang kekal abadi.

 

3.0  Rujukan :

Surah Al Qiyamah Tafsir dan Huraian – Terbitan Eksklusif Siri ke 13, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan.

(Nota : Artikel ini adalah salah satu tugasan saya semasa sesi pengajian Diploma Siswazah Pengajian Islam di USIM)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan