Pencemaran Air Sungai Dan Kesannya Kepada Bekalan Air

Pernahkah kita mengalami gangguan bekalan air di rumah secara tiba-tiba tanpa sebarang notis dari pihak pembekal air. Apakah reaksi kita bila menghadapi situasi sebegini. Sudah pasti ramai yang berasa kecewa kerana air merupakan keperluan asas yang diperlukan untuk menjalani kehidupan seharian. Tanpa bekalan air yang mencukupi, aktiviti harian akan tergendala.

Tahukah anda bahawa antara punca gangguan bekalan air tidak berjadual biasanya disebabkan oleh penutupan loji rawatan air (LRA) akibat pencemaran sumber air sungai di kawasan tadahan. Ini kerana kebanyakan loji rawatan air di Selangor adalah loji konvensional dan tidak mampu merawat air yang tercemar melebihi piawaian dan garispanduan kualiti air mentah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kesannya bekalan air tidak dapat disalurkan ke rangkaian paip agihan untuk dibekalkan kepada pengguna.

Sistem bekalan air minum terdiri dari beberapa komponen utama iaitu sumber air mentah (air sungai dan empangan), loji rawatan air dan rangkaian paip agihan air. Jika salah satu komponen menghadapi masalah, bekalan air kepada pengguna akan terganggu.

Negeri Selangor misalnya sangat bergantung kepada sumber air permukaan (air sungai dan empangan) untuk diproses bagi menghasilkan air bersih iaitu sebanyak 4,432 juta liter sehari (JLH) atau 32.2% berbanding jumlah keseluruhan iaitu 13,753 JLH di Malaysia. Selangor juga amat kritikal dari segi sumber air kerana ia perlu mengeluarkan 4,563 juta liter sehari (JLH) atau 29.3% bekalan air bersih berbanding jumlah pengeluaran air di Malaysia iaitu sebanyak 15,536 JLH. (Rujukan : Statistik  Majalah Malaysia Water Industry Guide 2014).

Punca Pencemaran Sumber Air Di Kawasan Tadahan

Mungkin ramai yang tidak menyedari bahawa air yang dibekalkan kepada pengguna berpunca dari air sungai. Lembangan sungai terdedah kepada risiko pencemaran sekiranya pembangunan di kawasan tadahan tidak dikawal dengan baik oleh pihak kerajaan negeri.

Selain itu kesedaran semua pihak tentang kepentingan sungai sebagai sumber air minum dapat membantu dalam memastikan sungai sentiasa bersih dan tidak tercemar.

Pencemaran air sungai biasanya disebabkan oleh pelepasan efluen tidak terawat/separa terawat dari kawasan industri, loji rawatan kumbahan dan ladang ternakan haiwan serta tapak pelupusan sampah. Selain itu pencemaran juga disebabkan kelodakan akibat aktiviti pembalakan, pengorekan pasir, kerja kuari dan pembukaan tanah untuk pembangunan dan pertanian.

Pencemaran sumber air juga boleh berlaku disebabkan kemalangan jalanraya berhampiran jambatan yang merentasi sungai yang melibatkan lori tangki yang membawa muatan minyak diesel atau minyak sawit mentahAntara punca-punca pencemaran dan parameter yang berkaitan diringkaskan seperti  di bawah :

1. Efluen Industri - Bahan bukan organik  (air berasid dan berbau)
2. Efluen loji rawatan kumbahan - Ammonia (air berbau)
3. Efluen ladang ternakan - Ammonia (air berbau)
4. Air kurasan (leachate) dari tapak pelupusan sampah - Ammonia (air berbau)
5. Pengorekan dan pencucian pasir sungai - Pepejal terampai/kekeruhan/tumpahan minyak diesel.
6. Pembalakan dan pembukaan tanah - Pepejal terampai/kekeruhan.Pemantauan dan penguatkuasaan oleh berbagai agensi dalam menangani masalah pencemaran air.

Bagi membendung masalah pencemaran air di kawasan tadahan, Jabatan Alam Sekitar (JAS) bertanggungjawab dalam memantau pencemaran yang dikenalpasti punca (point sources) manakala pencemaran yang tidak dikenalpasti punca (non point source) adalah di bawah tanggungjawab Lembaga Urus Air Selangor (LUAS).

Selain itu operator loji rawatan air di Selangor di bawah Pengurusan Air Selangor, turut mengambil inisiatif memantau pencemaran air di kawasan tadahan secara berkala.

Bagi memantau pencemaran secara berterusan, stesen pemantauan sungai (online river monitoring station (RMS)) juga telah dipasang di beberapa lokasi strategik di sepanjang sungai. RMS berfungsi memberi amaran awal kepada pihak Operator loji rawatan air jika terdapat pencemaran air. Justeru tindakan bagi menangani pencemaran dapat dilakukan lebih awal seperti menutup sementara operasi loji bagi mengelakkan air yang tercemar memasuki loji rawatan air.Langkah-Langkah bagi mengurangkan kes pencemaran

Kes-kes pencemaran biasanya berlaku pada musim kemarau disebabkan kadar pencairan yang kurang (less dilution factor) di dalam sungai disebabkan isipadu air yang berkurang berbanding pada musim biasa. Antara langkah-langkah pemantauan dan penguatkuasaan oleh agensi berkaitan ialah seperti berikut :

1) Pihak Kerajaan Negeri mewartakan kawasan tadahan air bagi mengurangkan risiko pencemaran air.

2) Pihak JAS dan LUAS menjalankan penguatkuasaan secara lebih intensif semasa musim kemarau kerana fenomena kurangnya aliran air sungai (low river flow) menyebabkan kurangnya faktor pencairan (less dilution factor) dan kesan pencemaran akan lebih ketara disebabkan kepekatan bahan cemar yang meningkat.

3) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dari semasa ke semasa mengenalpasti kilang haram berhampiran kawasan tadahan dan melakukan proses penyitaan bagi mengelakkan ‘non point sources pollution’ yang mencemarkan sungai.

4) Pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dengan kerjasama IWK mengadakan kempen pengosongan tangki septik komunal (Communal Septic Tank - CST) dan individu (Individual Septic Tank - IST) di kawasan perumahan terutama di musim panas dan kemarau bagi mengurangkan aliran effluen kumbahan tidak terawat ke dalam longkang yang seterusnya memasuki parit dan sungai.

5) Pihak Indah Water Konsortium (IWK) dan institusi awam seperti universiti dan kuarters kerajaan sentiasa memastikan loji rawatan kumbahan di asrama pelajar/ rumah kakitangan sentiasa berfungsi dengan baik sepanjang masa bagi mengelakkan limpahan dan pelepasan effluen kumbahan tidak terawat ke dalam longkang/alur air seterusnya mengalir ke kawasan tadahan air.

Penilaian Risiko Pencemaran Air Melalui Pelan Keselamatan Air/ Water Safety Plan (PKA/ WSP).

Dalam pada itu pihak KKM dengan kerjasama SPAN telah meminta Operator Air mewujudkan Pelan Keselamatan Air (PKA). Penekanan kepada mewujudkan PKA ini adalah berdasarkan kepada saranan pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dalam memastikan kualiti air yang dibekalkan kepada pengguna sentiasa selamat.

PKA merupakan pendekatan baru yang bersifat lebih proaktif dengan menekankan kepada pengurangan risiko berlakunya kemerosotan kualiti air dengan cara mengenalpasti risiko pencemaran air bermula dari kawasan tadahan hingga ke pili pengguna di rumah.

Pihak Operator Air perlu mengenalpasti risiko pencemaran air di kawasan tadahan, loji rawatan air dan juga di kawasan rangkaian agihan kepada pengguna. Langkah-langkah proaktif dalam mengurangkan risiko perlu diambil oleh Operator Air dengan kerjasama agensi penguatkuasaan dan kawal selia yang berkaitan.Kesimpulan

Kesimpulannya, sumber air mentah terutama di negeri yang mempunyai penduduk yang ramai seperti Selangor amat penting dan ibarat talian hayat (‘lifeline’) kepada pengguna domestik, komersil dan industri di Selangor Kuala Lumpur dan Putrajaya. Justeru pewartaan kawasan tadahan dan sepanjang tebing sungai perlu disegerakan dan diberi perhatian oleh Kerajaan Negeri.

Kerjasama dan tindakan bersepadu antara berbagai agensi yang diamanahkan dalam memantau dan memulihara sumber air diharap dapat mengurangkan kes-kes pencemaran air di kawasan tadahan seterusnya dapat mengurangkan kejadian gangguan bekalan air tidak berjadual kepada pengguna.

Selain itu aspek pendidikan kepada generasi muda tentang kepentingan menjaga kebersihan sungai perlu diadakan secara berterusan agar mereka menghargai dan bersama memulihara sungai.

Bersama Menjaga Alam Sekitar, Cintai Sungai Kita, Sumber Bekalan Air Yang Amat Berharga.

(Nota disclaimer : Tulisan ini adalah suatu perkongsian penulis berdasarkan pengalaman kerja dalam bidang rawatan air dan bekalan air selama lebih 24 tahun. Tulisan ini tidak mewakili mana-mana pihak atau agensi)

 

Tafsir Ringkas Surah Al Qiyamah1.0 Latar Belakang Surah

Sebagaimana Surah Makkiyah yang lain, Surah al Qiyamah juga memfokuskan kepada salah satu aspek dalam agama dan kepercayaannya iaitu kepercayaan kepada hari kiamat dan perkara yang berkaitan dengannnya.

Ia bermula dari permulaan kematian manusia dan kejadian mereka. Surah ini dimulakan dengan sumpah kewujudan hari kiamat. Kemudian disusuli dengan buktinya. Allah melarang Rasulullah SAW menghafal wahyu ketika penurunannya, dan menegaskan Dia yang akan menyabitkannnya dalam minda dan ingatan Rasulullah SAW secara menyeluruh.

Dalam surah ini juga diceritakan tentang pembahagian/pengkategorian manusia pada hari kiamat kepada dua kategori, golongan yang bahagia (beruntung), dan golongan yang celaka (rugi):

Golongan pertama iaitu orang orang yang bergemerlapan muka dan wajah mereka dengan cahaya keimanan. Keseronokan yang mereka kecapi dengan memandang kepada Tuhan mereka secara berterusan

Golongan kedua ialah orang orang yang hitam dan kelam muka dan wajah mereka lantaran menunggu azab yang menimpa mereka.

Surah ini diakhiri dengan mengemukakan bukti berbentuk realiti tentang penyabitan pembalasan pada hari kiamat dengan kejadian manusia. Hal ini membuktikan kebangkitan manusia untuk diadili pada hari kiamat lebih mudah daripada menjadikan mereka.

2.0 Huraian Tafsir ayat 1-6

Pada permulaan surah ini, Allah SWT bersumpah dengan hari kiamat dan nafsu lawwamah, iaitu nafsu yang sentiasa mencerca tuannya diatas kelemahan dirinya. Apabila Allah Taala menggabungkan dua perkara ini dalam sumpahnya, ia dapat disimpulkan bahawa orang orang yang dapat menjaga rasa sesal dalam dirinya, dan dapat memikirkan sebelum terlanjur melakukan dosa, dia akan terselamat dari mara bahaya pada hari kiamat nanti.

Keimanan kepada hari kiamat adalah salah satu daripada rukun iman yang enam, yang terdapat dalam ajaran para Nabi yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum Rasululullah SAW. Kebenaran dan kepercayaan terhadap balasan Allah Taala pada suatu hari nanti menjadi tunggak keimanan kepada hari kiamat. Kepercayaan ini menyusuli keimanan kepada Allah Taala Yang Maha Berkuasa. Idealisme pembalasan Allah membawa kepada kepastian hari kiamat.

Justeru dapat disimpulkan di sini, konsep keimanan dan kepercayaan di atas berasaskan kepada beberapa perkara berikut:

i) Kajian alam, kehidupan dan manusia menjadi petunjuk kepada kekuasaan, keadilan dan kebijaksanaan Allah Taala.

ii) Kajian matlamat kejadian yang membawa kepada pemerhatian alam, peristiwa yang berlaku, serta tabiat semulajadi yang terdapat didalamnya, tidak meninggalkan mana mana ruang untuk bermain main dan melakukan perkara yang sia sia. Bahkan kesemuanya perlu diberi perhatian serius.

iii) Kajian hubungan bersifat akhlak dan semulajadi antara Allah SWT dan manusia merupakan petunjuk yang jelas bahawa manusia dicipta dan dijadikan di dunia ini untuk diuji dan diberi balasan berasaskan kanun yang ditentukan oleh Allah Taala serta kebijaksanaanNya.

iv) Kajian fenomena pembalasan Allah SWT nanti menunjukkan kemuncak keadilan dan kebijaksanaan Allah Taala yang belum dibuktikan ketika di dunia.

Berdasarkan perkara yang dinyatakan di atas, kewujudan hari kiamat serta kepercayaan kepadanya amat penting untuk direalisasikan. Menurut Said bin Jubair, lawwamah adalah penyesalan keatas diri sendiri rentetan dari dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, serta menyesali diri yang kurang melakukan kebaikan dan kebajikan. Manakala Burhan al Din al Biqa’ie pula berpandangan lawwamah adalah nafsu yang mencerca serta mencela tuannya di atas perbuatan yang dilakukan, samada baik mahupun buruk. Kebaikan akan menjadi penyebab kebahagiaannya nanti, manakala keburukan menjadi penyebab kepada kecelakaan nanti.

Maka kecelaan terhadap kejahatan atau dorongan kepada kebaikan dapat membawa kebahagiaan kepadanya. Kecelaan terhadap kebaikan dan dorongan kepada kejahatan dapat membawa kebinasaan kepadanya pula.

Justeru Allah SWT bersumpah dengan hari kiamat dan demi nafsu yang menyesal itu, kita akan dibangkitkan pada suatu hari nanti. Sumpah yang berangkai dua ini merupakan bukti kepastian hari kiamat. Terdapat dalam jiwa manusia, nafsu dan keinginan untuk sampai ke tahap yang lebih tinggi dengan tiada batasan.

Keinginan tersebut sebenarnya membuktikan terdapat kehidupan lain disebalik kehidupan dunia ini. Adakah keinginan yang tiada batasan ini tidak berguna kepada manusia? Bukan? Keinginan ini mengandungi rahsia yang hanya diketahui oleh manusia setelah kematiannnya, iaitu pada hari kiamat. Seandainya manusia hidup dengan tidak mempunyai keinginan tadi, maka kehidupannya tiada ertinya.

Segala kekuatan yang terdapat dalam diri kita mahupun binatang sekalipun mempunyai tujuan masing masing. Justeru sumpah dengan hari kiamat dan nafsu lawwamah disini untuk dijadikan petunjuk dan bukti.

Keinginan nafsu yang tidak terbatas menjadi bukti bahawa kehidupan selepas mati adalah destinasi yang ditujui dan tercapainya keinginan tersebut. Hal ini dinyatakan pada ayat berikut (Maksud ayat 3 dan 4)

Ayat 3 : "Adakah patut manusia (yang kafir) menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang tulangnya (dan menghidupkannya semula)?"

Ayat 4: "Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun (dengan sempurnanya segala tulang), jarinya, (tulang yang lebih halus dari yang lain)"

Maksudnya orang orang yang beriman bertanya tanya dalam hati mereka, adakah mungkin manusia mati beratus atau beribu tahun lamanya, setelah hancur tulang belulang, dapat dikumpul dan dibangkitkan kembali. Mereka yang mengingkarinya, tidak mempercayai serta merasa ragu ragu tentangnya. Kesemua ini adalah sangkaan yang salah dan tidak tepat. Jawapan ini dinyatakan oleh Allah taala pada ayat ke 4 seperti di atas. Dia maha berkuasa menyusun segala tulang jari dengan sempurnanya (serta tulang yang lebih halus dari yang lain).

Perkataan insan dalam ayat di atas ditujukan kepada kebanyakan manusia kerana kebanyakan mereka tidak mempercayai kebangkitan manusia selepas kematian. Frasa ungkapan (Allan najmaa) adalah konsep penegasan yang digunakan dalam menzahirkan keingkaran manusia.

Namun begitu kedegilan manusia berterusan dengan melakukan dosa dan menangguhkan taubat. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam maksud ayat 5 dan 6

Ayat 5 : "(Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya) bahkan manusia (yang ingkar) sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat (di sepanjang hayatnya, sehingga dia tidak mengakui adanya hari kiamat)"

Ayat 6 : "Dia bertanya (secara mengejek) “bilakah datangnya hari kiamat itu”.

Ayat di atas menunjukkan keinginan manusia untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan dalam menempuh hari yang mendatang dalam kehidupannya. Meskipun nafsu dan jiwanya sentiasa menyesali di atas perbuatan yang salah, tetapi tetap mempunyai keinginan untuk melakukannya akibat desakan hawa nafsu yang tiada batasannya. Seolah olah hari mendatang yang akan dilalui, segala penderhakaan, selagi kesempatan masih ada baginya. “Di hadapannya” iaitu umur yang disediakan oleh Allah SWT kepadanya dalam kehidupan, dihabiskan dengan melakukan segala yang dikehendakinya, samada baik ataupun sebaliknya.

Ayat di atas juga menunjukkan keinginan dan nafsu manusia dikawal oleh tabiat dan syahwat, meskipun dia mengetahui perkara itu adalah salah. Menurut Hasan Al Basri, seorang mukmin sentiasa mencerca nafsunya. Orang yang jahat pula tidak akan memuhasabahkan nafsunya serta mencercanya. Kategori soalan yang dikemukakan dalam ayat di atas mengikut kesusateraan Arab berbentuk ejekan atau ingkar.
Justeru, dapat difahami dari kenyataan di atas, keingkaran terhadap hari kebangkitan manusia pada hari kiamat kelak berasaskan kepada dua alasan iaitu :

1) Manusia tidak dapat menerima pengumpulan serta pencantuman semula anggota tubuh badan selepas kehancuran dan kepupusannya.

2) Sikap yang menjadikan hawa nafsu sebagai ikutan serta kecenderungan melakukan maksiat.

Keimanan dan kepercayaan kepada Allah Taala tidak dapat dipisahkan dengan keimanan dan kepercayaan kepada hari kiamat. Hal ini kerana setengah daripada tuntutan keimanan kepada Allah Taala ialah membenarkan apa yang diceritakanNya. Allah SWT menyebut tentang perihal hari kiamat dalam janji dan amaranNya. Dia juga menentukan erti sebenar kehidupan selepas mati dengan bercirikan pengadilan yang saksama serta pembalasannya.

Bagi orang orang yang membaca dan mendengar Al Quran, terdapat pelbagai ayat yang memperkatakan tentang hari kiamat dalam pelbagai dimensi antaranya dalam ayat 136 Surah An Nisa :

“Wahai orang orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada kitab Al Quran yang telah diturunkan kepada RasulNya(Muhammad SAW) dan juga kepada kitab kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, dan malaikat malaikatnya, dan kitab kitabnya dan rasul rasulnya dan juga hari akhirat maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh”.

Iktikad keimanan kepada hari kiamat dan perkara yang berkaitan dengannya seperti kebangkitan selepas mati, pembalasan baik atau sebaliknya, syurga serta neraka dan sebagainya adalah iktikad yang dimaklumi dalam Islam.

Justeru seseorang muslim sentiasa menzahirkan keimanannya berasaskan kepercayaan kepada hari kiamat, dan tidak mengingkari sedikitpun daripada perkara yang berlaku pada hari tersebut mengikut fakta dan dalil yang berkaitan dengannya secara yakin.

Terdapat beberapa nama yang diberikan kepada hari kiamat berdasarkan petunjuk serta situasi yang berlaku pada hari tersebut seperti yang disebutkan dalam AlQuran, antaranya:

1) Hari Kebangkitan kerana berlaku kebangkitan tubuh badan selepas kematian pada hari itu.

2) Hari Keluar kerana manusia akan keluar dari kubur masing masing untuk kehidupan lain.

3) Hari Kiamat kerana manusia akan berdiri untuk diadili

4) Hari Agama kerana makhluk akan dibalas berdasarkan amalan yang dilakukan.

5) Hari Penyelesaian kerana manusia diadili dengan penyelesaian yang adil.

6) Hari Perhimpunan kerana manusia akan dihimpunkan untuk dihisab.

7) Hari Hisab kerana manusia akan dihitung amalan yang mereka lakukan di dunia.

8) Hari Perjanjian kerana janji Allah SWT kepada orang kafir akan tercapai di sana.

9) Hari Penyesalan kerana orang kafir dan yang menderhakai Allah SWT akan menyesali perbuatan mereka.

10) Hari Kekal kerana ia adalah permulaan hari yang kekal abadi.

 

3.0  Rujukan :

Surah Al Qiyamah Tafsir dan Huraian – Terbitan Eksklusif Siri ke 13, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan.

(Nota : Artikel ini adalah salah satu tugasan saya semasa sesi pengajian Diploma Siswazah Pengajian Islam di USIM)

Majlis Tadarus Al Qur'an Di Luar Bulan Ramadan

Arkib April 2009

Kebiasaannya majlis tadarus Al Qur’an diadakan dalam bulan Ramadhan, namun kini ia diadakan pada setiap bulan di Bandar Baru Bangi. Usaha ini telah digerakkan oleh Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi antara lain bertujuan bagi mengeratkan hubungan antara ahli kariah surau-surau di Bandar Baru Bangi.

Program Tadarus Al Quran ini diadakan pada hari Jumaat malam Sabtu minggu ketiga setiap bulan di surau yang berbeza. Untuk bulan April 2009 (17 April 2009) Surau Al Amin Seksyen 8 menjadi tuan rumah untuk program yang mulia ini. Alhamdulillah sambutan begitu meriah dengan lebih 120 orang menghadiri program ini termasuk kanak-kanak dan remaja. Pihak penganjur menganggarkan sekurang-kurangnya 60 orang hadir bagi memastikan setiap juzuk Al Qur'an dibaca oleh dua orang peserta.

Menurut Penyelaras Program Tuan Haji Ghazali Abas, program kali ini paling meriah dengan kehadiran peserta/ahli kariah paling ramai dan berharap program seterusnya yang akan diadakan di Surau Jubli Perak, Seksyen 4 Tambahan turut meriah.

Saya telah diamanahkan untuk mengetuai Majlis Khatam Al Quran pada malam tersebut seterusnya mengimami solat Isyak. Selepas itu semua ahli jemaah dihidangkan dengan nasi Arab yang disediakan oleh Ustaz Ehsan, Saudara Bahrim dan rakan-rakan dari Seksyen 8. Sungguh enak rasanya nasi Arab tersebut dan mendapat pujian para ahli jemaah.

Alhamdulillah program berjalan lancar dan penuh meriah. Semoga program seumpama ini akan terus berjalan dengan lancar di masa depan dan menghasilkan natijah yang diharapkan iaitu untuk memartabatkan Al Quran dan mengeratkan ukhuwwah di kalangan para ahli kariah surau sekitar Bandar Baru Bangi.

Bagaimana merancang dan menambah bekal pahala untuk akhirat kita..

Arkib April 2009

Ramai antara kita lebih teruja untuk merancang kehidupan di dunia. Bagaimana untuk menambah harta bagaimana mahu berjaya dalam kerjaya, bagaimana untuk hebat dalam rumahtangga, bagaimana untuk disegani oleh ahli masyarakat dan rakyat jelata.

Dalam kesibukan memburu dunia kita terlupa bahawa dunia ini hanyalah sementara. Hakikat kita di dunia ini umpama seorang pengembara atau pedagang yang menuju destinasi akhirat. Dunia ini adalah tempat untuk mengumpul bekal menuju hari akhirat.

Lantas bagaimana untuk memaksimumkan bekalan akhirat sedangkan tuntutan dunia seakan tiada akhirnya. Dari kecil kita sibuk belajar lalu sibuk berkerjaya, membina keluarga seterusnya mencipta nama demi kemegahan dunia.

Islam ada jalan keluarnya untuk memastikan kita beruntung di dunia mahupun akhirat. Caranya ialah dengan sentiasa mematuhi syariat Allah taala dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian.

Setiap perbuatan yang kita lakukan mestilah sentiasa mendahulukan dan membesarkan Allah. Mulakan sesuatu pekerjaan dengan niat kerana Allah, demi Allah dan Rasulullah sebagai contoh ikutan.

Contohnya..

Jika kita menuntut ilmu..asas ilmu fardhu ain mestilah mantap.. ilmu fardhu kifayah demi maslahah ummah.

Jika kita berpakaian..pastikan kemas dan bersih kerana Allah dan Rasul mencintai keindahan.

Jika kita bersenam untuk kesihatan..jangan lupa niatkan kerana Allah untuk membina kekuatan badan dan sentiasa bersedia jika diseru untuk berjihad di jalanNya.

Jika kita bekerja..niatkan untuk mencari nafkah yang halal untuk menyara keluarga.

Jika kita berkeluarga..niat kerana Allah untuk menambah zuriat dan menghindarkan maksiat.

Jika berpolitik..pastikan matlamat akhirnya adalah untuk membina Daulah Islamiyyah demi kebaikan sekalian manusia dan ummah.

Begitulah indahnya jika kita meletakkan Allah dan Rasul sebagai matlamat dan ikutan dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan beruntung di dunia dan akhirat.

Semoga kita dapat mengisi kehidupan dunia ini dengan bijaksana (akhirat) dan juga secara bijak sini (dunia) lalu kita tidak tergolong dalam kalangan yang rugi dan alpa dengan hakikat kehidupan dunia yang sementara.

Tajuk Puisi : Pemburu Yang Di Buru

Kita adalah pemburu

Pemburu cinta yang sementara,
Pemburu harta dan takhta
Pemburu nikmat, rasa dan bahagia

Kita juga diburu..

Diburu kecewa, gundah gulana
Diburu derita, duka dan nestapa
Diburu bebayang dosa dan noda
Diburu rantaian hutang yang berjela
Diburu bebanan tugas yang perlu dilaksana

Bukankah pemburu itu ada..
Iman dan taqwa
sebagai peluru dan bekalnya
buat membawa pulang
hasil pemburuan
atas redhaNya..

Bukankah yang diburu..
Punya tawakkal dan taubat
sebagai pendindingnya
Usaha dan terus berusaha..
Selagi nafas masih mampu dihela
Jangan mudah kecewa..

Kita adalah pemburu
yang juga diburu
hingga bertemu noktahnya
yang entah bila kapan tiba
bersedialah menghadapinya

Abu Aslam

Putrajaya
30 Julai 2008

Bangi Bandar Ilmu

Arkib Jun 2008

Perisytiharan Bangi sebagai Bandar Ilmu telah dilakukan oleh Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim pada 23 Jun 2008 baru-baru ini di Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS). Sebagai warga Bandar Baru Bangi (BBB) saya turut gembira dan bersyukur atas gelaran tersebut.

Saya memulakan kehidupan di Bangi sejak tahun 1990 apabila mula menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM). Ketika itu Bandar Baru Bangi merupakan pekan kecil tanpa prasarana hebat dan kami hanya akan ke Kajang untuk membeli belah jika perlu. Setelah tamat belajar saya memulakan kerja di Loji Air Sg Semenyih pada tahun 1995 yang terletak di ‘Prang Besar Estate’, Dengkil, tidak jauh dari Bangi (Kini  Estet Prang Besar telah bertukar menjadi Putrajaya). Saya menetap di kuarters Loji selama sepuluh tahun dan mula berpindah ke rumah sendiri di Seksyen 8 Bandar Baru Bangi pada tahun 2005.

Kini Bandar Baru Bangi begitu pesat membangun sebagai pusat ilmu dan komersial. Kawasan perumahan kelas sederhana wujud bagaikan cendawan tumbuh kerana lokasinya yang strategik iaitu tidak jauh dari Putrajaya, Kuala Lumpur dan KLIA. Namun begitu pembangunannya agak terancang dan masalah sosial juga masih terkawal kerana kurangnya pusat hiburan di sini.Saya juga bersyukur kerana rumah yang dibeli terletak di kawasan yang agak strategik iaitu berhampiran dengan Kompleks PKNS, Taman Tasik Cempaka, Masjid Jamek Bangi, Perpustakaan Awam dan Pejabat Pentadbiran Daerah Hulu Langat. Walaupun nilai rumah yang saya beli meningkat dengan mendadak (hampir 70%) namun buat masa ini saya tidak berhasrat untuk menjualnya.

Di sini saya ingin menulis sedikit maklumat mengenai sejarah Bandar Baru Bangi yang dipetik dari Buletin Bangi Bil 1. Tahun 1: Jan-April 2008 keluaran PKNS Bangi.

Berasal daripada sebuah Estate (West Country Estate) yang berkeluasan 5,118 ekar, Bandar Baru Bangi mula dibangunkan pada tahun 1974 setelah proses pengambilan tanah dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor mulai tahun 1972-1978. Proses pengambilannya dilakukan secara berperingkat-peringkat bermula dengan seksyen 1 yang melibatkan pembinaan rumah kos rendah, sederhana dan tinggi yang berjumlah 200 unit.

Perancangan bandar satelit ini yang juga merupakan bandar kedua terbesar selepas Shah Alam, adalah berdasarkan 'perancangan bersepadu' atau 'integrated development' yang dijangka mampu meneruskan ’sustainable growth’ yang bukan sahaja dapat menampung kediaman 60,000 orang penduduk, tetapi juga menyediakan aktiviti komersil , perindustrian, institusi latihan, rekreasi dan pendidikan.

Berkonsepkan Bandar Taman, kawasan lapang seluas 82 ekar dilengkapi dengan sistem dua lengkongan jalan besar dan lorong-lorong jalan kaki dan berbasikal yang menyambungkan aktiviti-aktiviti di antara satu sektor dengan yang lain. Bandar Baru Bangi telah dibahagikan kepada 16 Seksyen.

Di antara Pusat pengajian Tinggi yang terdapat di BBB ialah UKM, UNITEN, KLIUC, MFI, Institut Perguruan Islam (IPI) dan Kolej Polytech Mara. Antara Pusat Latihan pula ialah INSPEN, NIOSH, ILIM, MPOB, Pusat Latihan Petronas (PERMATA), Pusat Latihan Maybank, Public Bank, CIMB Bank, RHB Bank, BSN, Pusat Latihan Pos dan Institut Latihan kehakiman (ILKAP).

Tajuk Puisi : Kita Belum Merdeka LagiArkib 2008

Kita belum Merdeka Lagi
Walau Penjajah sudah pergi
Kita ketepi tulisan jawi
Kita pinggirkan bahasa sendiri

Kita belum Merdeka lagi
Minda terjajah di bumi sendiri
Agungkan budaya yang tidak suci
Terkinja-kinja di sana sini

Kita belum merdeka lagi
Jiwa terjajah dek nafsu sendiri
Zina terus menjadi-jadi
Bayi dibuang di sana sini
Jahiliah moden masa kini

Kita belum merdeka lagi
Menagih dadah tak henti-henti
Keluar masuk pusat serenti
Penjara juga banyak dihuni

Jika mahu merdeka
Bebaskan diri dari dijajah manusia
Bebaskan jiwa dari nafsu dan hawa
Bangga dengan jatidiri bangsa
Bangga dengan Deenul Islam tercinta
Barulah kita Merdeka..
Di dunia dan akhirat sana

Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Biarlah mengandung makna

Abu Aslam
Putrajaya
25.08.08